Центр керування

логін :  
пароль :  
   
   
  Логотип ліцею №142
Навігація по сайту
Наш інтернет провайдер
Наші посилання
Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Календар
«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Наше опитування
Оцініть роботу нового сайту?

Відмінно
Добре
Могло бути і краще
Гірше не буває
Інформація абітурієнту
 

ПРАВИЛА конкурсного прийому
до ліцею №142 м. Києва на 2020-2021 н. р.

I. Загальні положення:

1.1 Прийом дітей до ліцею №142 м. Києва здійснюється на конкурсній основі.

1.2 У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від їх місця проживання.

1.3 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.4 З метою задоволення соціального запиту населення щодо поглибленого вивчення математики, фізики та з урахуванням індивідуальних здібностей, природних обдарувань та власних уподобань дітей оголошується набір:

  • до 5-го класу,
  • до 10-го класу,
  • до 9-го, 11-го класів додатковий набір учнів на вільні місця.
II. Організація конкурсу:

2.1 Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею.

2.2 Порядок вступу та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються директором.

2.3 Для участі в конкурсному відборі батьки учнів (особи, які їх замінюють) реєструють своїх дітей для проходження випробування шляхом подання заяви (5, 9, 11 класи до 31 травня, 10 класи до 14 червня).

2.4 Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5 Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується наказом директора ліцею. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його керівником.

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

2.6 Під час весняних канікул у ліцеї проводиться відкрита олімпіада з математики та фізики, переможці якої зараховуються до ліцею №142 м. Києва протягом червня-серпня поточного року.

2.7 До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

III. Проведення конкурсу:

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 класу ліцею, проводяться з математики та української мови в письмовій формі.

3.2 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 9 - 11 класів проводяться з математики та фізики в письмовій формі;

3.3.Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею, проводяться за умовами наявності вільних місць, під час основного конкурсного прийому.

3.4 Вступні випробовування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються, як правило, в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються в різні дні.

3.5 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

  Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам предметної комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.

3.6 Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7 Письмові роботи учасників конкурсу, зберігаються у ліцеї протягом року.

Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.8 Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів предметної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9 Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три робочих дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами оприлюднюються  у приміщенні ліцею.

IV.Порядок зарахування:

4.1 Наказ про зарахування учнів видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

4.2 Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням комісії щодо результатів випробовувань, може звернутися з апеляційною скаргою до управлінням освіти Солом’янської  районної в місті Києві державної адміністрації. Апеляційна заява подається протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається впродовж трьох робочих днів з дня її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляційної заяви забороняється.

4.3 Батьки учнів, які за результатами конкурсу зараховані до ліцею, протягом п’яти робочих днів з дня оголошення результатів подають такі документи:

- заяву про зарахування на ім’я директора ліцею,

- копію свідоцтва про народження (паспорта) або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал від- повідного документа),

- особову справу,

- медичну довідку форми  № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”,

- свідоцтво про базову загальну середню освіту (для зарахування до 10-го класу).

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

4.4 При зарахуванні до ліцею враховуються такі фактори:

-загальний рівень культури виховання,  поведінки, освіти і розвитку учнів;

-індивідуальні та моральні якості;

-схильність та інтерес до досліджень, пошуку, технічної творчості, міркувань, логічного мислення.

V.Контроль за проведенням конкурсу:

5.1 Директор ліцею  несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил.