Овчинникова Тетяна Анатоліївна

Учитель математики

Категорія – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Педагогічне звання – “Учитель-методист”

Завідувач кафедри математики та інформатики

Освіта:

Ніжинський державний педагогічний університет  імені Миколи Гоголя (магістратура, 1999 р.) за спеціальністю ”Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика”, присвоєно кваліфікацію: викладач математики.

Київський Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (аспірантура, 2004-2007 р.) за спеціальністю “Теорія та методика навчання (математика)”.

Державні та професійні нагороди:

Почесна грамота Управління освіти Ніжинської міської ради (2008 р.)

Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2012 р., 2013 р.)

Диплом переможця обласного конкурсу “Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі” (Чернігів, 2013 р.)

Диплом переможця загально-міського конкурсу “Людина року” у номінації “Досягнення року” (Ніжин, 2015 р.)

Подяка виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2015 р.)

Подяка Міністерства освіти  і науки України (2015 р.)

Подяка міського голови (Ніжин, 2017 р.)

Подяка Народного депутата України Олександра Кодоли (Київ, 2018 р.)

Методична діяльність:

Створення навчальних відео-уроків, які розміщені на освітньому каналі ongradient (функціонує з 2011 року)на YuoTube.

Авторські видання та публікації:

Навчально-методичні посібники:

 1. Вивчення елементів комбінаторики та теорії ймовірностей (2004 р.)
 2. Збірник задач з елементарної математики (2009 р.)
 3. Методичні особливості диференційованого підходу до вивчення функцій та їх властивостей в умовах компетентнісного підходу до навчання (2013 р.)
 4. Формування соціально компетентної особистості випускника ліцею засобами математики (через упровадження компетентнісно-орієнтованих завдань) (2015 р.)

Науково-методичні журнали

 1. Вивчення елементів теорії ймовірностей в умовах модульно-розвивального навчання у математичному ліцеї (Математика в школі,  №4, 2006 р.)
 2. Особливості вивчення тригонометричних функцій числового аргументу в профільних класах (Математика в школі, №1, 2007 р.)
 3. Функції як математичні моделі реальних економічних явищ і процесів (Математика в школі, №7-8, 2008 р.)
 4. Супровідна роль біологічного матеріалу на етапі систематизації і поглиблення знань про функції та їх властивості в класах природничого профілю (Математика в школі, №6, 2009 р.)
 5. Формування базових характеристик соціально компетентного учня в умовах оптимізації процесу навчання (на прикладі вивчення предметів природничо-наукового циклу) (Педагогічні обрії, №1 (75), 2014)
 6. Підвищення ефективності навчання математики учнів класів фізико-математичного профілю засобами ІКТ в умовах формування соціальної компетентності випускника (Педагогічні обрії, №4 (88), 2016 р.)
 7. Розв’язування систем алгебраїчних рівнянь із параметрами (засобами ІКТ) (Математика в школах України, №13-15 (601-603), 2019 р.)

Збірники наукових праць:

 1. Психолого-педагогічні передумови навчання математики у профільних класах (Збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова, Том 55, 2006 р.)
 2. Методичні вимоги до вивчення математики в класах економічного та природничого профілів (Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя, 2006 р.)
 3. Особливості вивчення показникової функції в умовах профільного навчання (Збірник наукових праць НДУ ім. М. Гоголя, 2007 р.)
 4. Розв’язування задач прикладного характеру як один із шляхів подолання формалізму при вивченні функцій та їх властивостей в класах економічного і природничого профілів (Вісник Черкаського університету, Випуск 111, 2007 р.)
 5. Вимоги до тематичного планування роботи вчителя математики в умовах профільного навчання (Збірник наукових праць НДУ ім. М. Гоголя, 2008 р.)

Матеріали конференцій:

 1. Гуманізація процесу навчання математики у профільних класах як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Матеріали науково-теоретичної конференції “Гуманізація освітнього простору як засіб формування творчої особистості вихованців”, ( Ніжин, 17 травня 2006 р.)
 2. Вивчення функцій та їх властивостей в класах природничого профілю на біологічному матеріалі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє”, (Київ, 16-18 жовтня 2007 р.)
 3. Задачі з практичним змістом при вивченні функцій та їх властивостей у класах економічного та природничого профілю. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми математичної освіти”, (Черкаси, 16-18 квітня 2007 р.)
 4. Формування професійно-орієнтованих навичок і умінь учнів профільних класів при вивченні функцій та їх властивостей. Материалы II Международной научно-практической конференции ”Стратегические вопросы мировой науки – 2007”, (Днепропетровск, 15-28 февраля  2007 г.)
 5. Основні вимоги до системи вправ при вивченні функцій та їх властивостей в класах економічного і природничого профілю. Матеріали III Всеукраїнської конференції “Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання”, (Кіровоград, 19-21 квітня 2007 р.)
 6. Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні функцій та їх властивостей у класах природничого профілю. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи”, (Полтава, 8-9 квітня 2008 р.)
 7. Рівнева диференціація в умовах профільного навчання. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції ”Проблеми математичної освіти”, (Черкаси, 7 – 9 квітня 2009 р.)
 8. Проектна діяльність учнів класів економічного профілю при вивченні функцій та їх властивостей. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації”, (Черкаси, 29-30 квітня 2009 р.)
 9. Особливості впровадження тестових форм перевірки математичних знань в умовах рівневої диференціації. Материалы ІІІ Международной научно-методической конференции “Эвристическое обучение математики”, (Донецк, 1-3 октября 2009 г.)
 10. Метод проектів як засіб розвитку соціальної компетентності учнів профільних класів у процесі вивчення математики. Матеріали науково-практичної конференції “Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах”, (Ніжин, 2 грудня 2011 р.)
 11. Метод проектів як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів при навчанні математики. Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю “Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-наукового циклу “ІТМ*Плюс -2011” ”, (Суми, 11 лютого 2011 р.)
 12. Формування соціальної компетентності учнів класів фізико-математичного профілю в умовах оптимізації навчання математики засобами інформаційних технологій. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-наукового циклу “ІТМ*Плюс -2012” ”, (Суми, 6-7 грудня 2012 р.)